alt

Projecticon / Reference / Dopravní stavby

Komunikace – ul. Slovenského národního povstání

Oprava komunikace včetně vybudování jednostranné komunikace pro pěší a jednostranný záliv s parkovacími stáními pro osobní automobily.

Dokončení: 2022
Náklady: 3,5 mil. Kč
Investor: město Jaroměř

© Copyright Projecticon. Created by Digital One