alt

Projecticon / Reference / Dopravní stavby

Komunikace – ul. Nad Lomem a Akátová

Stavební úpravy stávajících místních komunikací s vybudováním odstavných a parkovacích stání, zklidnění dopravy pomocí zpomalovacích prvků.

Dokončení: 2023
Náklady: 10,5 mil. Kč
Investor: Obec Doubravčice

© Copyright Projecticon. Created by Digital One