alt

Projecticon / Reference / Dopravní stavby

Komunikace Kosova Hora, Janov

Stavební úpravy místních komunikací.

Dokončení: 2018
Investor: obec Kosova Hora

© Copyright Projecticon. Created by Digital One