alt

Projecticon / Reference / Bytové domy

Bytový dům Vodárna

Novostavba bytového domu.

Dokončení: 2017
Náklady: 60 mil. Kč
Investor: Burda Kolín s.r.o.
Architekt: Projecticon s.r.o.

© Copyright Projecticon. Created by Digital One